Reiki

„żyć to znaczy okazywać wdzięczność za słoneczny blask i miłość, za ciepło i czułość których tak wiele jest w ludziach”

– usuwanie blokad energetycznych,
– wydalanie toksyn i oczyszczanie organizmu,
– wyrównywanie i harmonizowanie gospodarki energetycznej,
– wspieranie naturalnego samouzdrawiania organizmu,
– poczucie głębokiego odprężenia i relaksu

REIKI nazwa pochodząca z języka japońskiego jest starą sztuką uzdrawiania, która na nowo została odkryta przez dr Mikao Usui. Jest niekonwencjonalna metoda uzdrawiania i samouzdrawiania.
Nie wymaga wiedzy medycznej ani zdolności paranormalnych. Jest to najwspanialszą energią miłości, harmonii i zdrowia. Można nazwać ja Uniwersalna Energią Życia.
Regeneruje naszą sferę fizyczną, psychiczną i duchową REIKI jest energią miłości i dobra absolutnego i dlatego nie przy zabiegach nie trzeba znać przyczyn chorób.
Energia REIKI płynie zawsze tam gdzie jest najbardziej potrzebna.

Użycie jej w złych celach jest całkowicie wykluczone, podstawową jej cechą jest to że zawsze jest energią pozytywną.
Jest metodą bezpieczną zarówno dla dającego jak również dla odbierające energię. Osoba wykonująca zabieg nie oddaje swojej i nie tworzy żadnej innej energii, a jest jedynie kanałem (przekaźnikiem) przez który płynie energia.
Przekaz energii następuje poprzez nałożenie rąk w odpowiednich miejscach ciała, po II stopniu możemy przekazywać energię również na odległość.
Organizm odbiorcy energii bierze jej tylko tyle ile w danej chwili potrzebuje.
REIKI jest energią obdarzoną własną inteligencją i zawsze działa pozytywnie i w tym obszarze ciała lub psychiki gdzie jest najbardziej potrzebna. Energia ta jest zawsze w nas i może być obudzona i aktywizowana.

Kurs I stopnia jest z reguły pierwszym spotkaniem z pracą z energią dlatego poniżej przedstawi program poszczególnych etapów edukacji.

I stopień REIKI i jego program :
*poznanie historii powstania metody i jej twórcy dr. USUI,
*poznanie układów rąk do przekazywania energii na dotyk,
*poznanie skróconego układu rąk do przekazywania energii na dotyk,
*poznanie układów rąk do przekazywania energii dla siebie tzw. samouzdrawianie,
*poznanie metod przeazywania energii dla roślin, zwierząt, pokazmów, napojów, lekarstw,
*otrzymanie inicjacji oczyszczających kanały przepływu energii,
*otrzymanie materiałów dotyczących tematów I stopnia.

II stopień REIKI i jego program:

*poznanie symboli umożliwiających:  przesyłanie energii na odległość, przekraczanie przy ich zastosowaniu czasu i przestrzeni, oczyszczanie pomieszczeń, oczyszczanie i energetyzowanie pokarmów, napojów, lekarstw, wykonywanie zabezpieczeń, neutralizaję toksyn, uzdrawianie sytuacji, prywracanie harmonii w otoczeniu oraz w naszym umyśle,

*inicjacje wzmacniające przepływ energii przez kanały oraz aktywizujące poznane znaki

III stopień REIKI to Mistrz nauczyciel REIKI
Warunki dopuszczenia do uczestnicwa omawia się na indywidualnych spotkaniach ze swoim Wielkim Mistrzem REIKI.
W tym kursie, a w zasadzie już tylko nauce inicjacji I i II stopnia oraz umiejętności przekazywania swoich wiadomości o REIKI szlifuje się podczas asystowania Mistrzowi kursów REIKI gdzie zdaje się egzamin ze swojej dojrzałości. Na pewno jest to bardzo ważna decyzja zarówno adepta jak i Mistrza który będzie go inicjował i wymaga dużej rozwagi i doświadczenia oraz znajomości moralności i czystości inicjowanego. Mistrz może odmówić udzielenia inicjacji. Jest to czasem podyktowne dobrem inicjowanego oraz możliwością udzielenia mu dodatkowego czasu na dojrzenie do tej inicjacji.

IV stopień REIKI to Wielki Mistrz REIKI
Jest to najwyższe tajemniczenie w metodzie przekazu energii REIKI.
Wielki Mistrz Reiki inicjuje Mistrzów Nauczycieli Reiki oraz innych Wielkich Mistrzów REIKI (decyzje bardzo odpowiedzialne i na pewno decydujące o przyszłości REIKI).

Na Mistrzach Nauczycielach oraz Wielkich Mistrzach REIKI spoczywa odpowiedzialność za czystość przekazu tradycji REKI i jej zgodność z linia nauczania dr. USUI. Nie widzę tu możliwości i miejsca dla udziwnień w postaci dodatkowych znaków (tybetańskie?! , egipskie?! i inne) i stopni. Nazwa REIKI zobowiązuje. Przy zastosowaniu w/w udziwnień czy to można tą metodę nazwać dalej REIKI? Na barkach Mistrzów spoczywa jak już zaznaczyłem dbałość o tradycję i czystość przekazu oraz o mówienie wszystkich adaptom nawet tym w czasie I stopnia REIKI o czystości własnego wnętrza i intencji przy przekazach energii oraz o usłyszenie od biorcy energii „proszę o energię”. Jest to zasadnicza sprawa na którą zawsze należy zwrócić uwagę.

tel. 33 4990096
kom. 502 714 484

w godz. 11.00-17.00

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Widok 1