Regresing

Regresing to skuteczna metoda:
wspomagania samouzdrawiania, rozwiązywania problemów życiowych, uwalniania od napięć psychicznych, uzdrawiania stosunku do przeszłości, odwoływania się do pamięci poprzednich wcieleń a także, praktyka duchowa ułatwiająca odnoszenie sukcesów w każdej dzie

Każdy z nas przyszedł na to wcielenie z jakimś programem. Dla jednych jest on twórczy, dla innych destrukcyjny. Jednak każdy mu podlega. Z moich doświadczeń wynika, że poznanie go, dotarcie pamięcią do momentu gdy go wybieraliśmy, nie tylko skutecznie uwalnia od jego presji, lecz można odkryć co też było nam pokazane jako najlepsza droga na to wcielenie. Regresing umożliwia dotarcie pamięcią do tych chwil a również jeszcze głębiej do poprzednich wcieleń. A wszystko to w stanie płytkiej medytacji gdzie każdy jest świadomy i może na bieżąco śledzić swoje wspomnienia, uwalniać się od ich ciężaru, presji, poczucia winy. Regresing jest również skuteczną metodą uzdrawiania relacji miedzy ludzkich (również z rodzicami). Dzięki technice regresingu polegającej na docieraniu do pierwotnych przyczyn problemów i eliminowania ich mamy możliwość uzdrawiania naszego życia.

Regresing to skuteczna metoda:
wspomagania samouzdrawiania, rozwiązywania problemów życiowych, uwalniania od napięć psychicznych, uzdrawiania stosunku do przeszłości, odwoływania się do pamięci poprzednich wcieleń a także, praktyka duchowa ułatwiająca odnoszenie sukcesów w każdej dziedzinie.

Warsztaty prowadzi – DARIUSZ LOGA – dyplomowany terapeuta regresingu, posiadający 

wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi a także w skutecznym wykorzystywaniu metody regresingu w pracy nad sobą.

Dariusz Loga przyczynił się także do rozwoju i udoskonalenia metody regresingu.

Dariusz Loga – jest także współautorem książek Leszka Żądło ,,Twórcy metody regresingu’’ – takich jak: ,,Duchowa Ścieżka’’, ,,Rozwijanie Zdolności Parapsychicznych’’, ,,Klucz Do Tajemnic Umysłu’’, ,, Związki Miłości Na Ścieżce Samorealizacji’’, ,,Psychologia Robienia Pieniędzy’’, ,,Cuda Samouzdrawiania’’, a także ,,Wtajemniczenia, Objawienia, Obsesje

Informacje i zapisy!!!
Studio HELIOS, Bielsko-Biała ul. Widok 1b
Tel. 033 499 00 96, kom. 0 502 714 484
Email studio@studiohelios.com.pl

Dariusz Loga
tel kom: 0-501-322-177
Email: ezotericuss@post.pl

______________________

Jak zostać regreserem?

Regreser to ktoś wyjątkowy. Trudno go zakwalifikować jako psychoterapeutę, psychotronika, doradcę życiowego, czy duchowego. W zasadzie powinien pełnić wszystkie te funkcje naraz.
Sesja regresingu to usługa, którą świadczymy osobom potrzebującym pomocy, często zawiedzionym nieskutecznością innych terapii, czy praktyk duchowych.
Większość wymagań wobec regreserów pokrywa się z wymaganiami stawianymi wszystkim innym terapeutom humanistycznym. Są jednak i różnice wynikające z inności metody i zakresu tematyki, z jaką przychodzi pracować.
Wymagania ogólne są sformułowane jako zasady odnoszącego sukcesy doradcy życiowego:
1. Żeby być efektywnym doradcą życiowym, czy duchowym, musisz być Autentyczną Istotą Ludzką. Myśl o sobie jako o istocie ludzkiej, która postrzega całą ludzkość jako ludzi dbających o dobro innych ludzi.
2. Naucz się służyć ludziom. Nagrody, jakie za to otrzymujesz, te materialne i te nienamacalne, są wprost proporcjonalne do ilości usług, które świadczysz ludziom. Pomyśl więc o żywotności usług. Kiedy świadczysz usługi wystarczającej ilości ludzi, prędzej czy później dostaniesz za to zapłatę!
3. Podstawowym sposobem na wyciąganie pieniędzy od ludzi jest świadczenie usług. Ludzie chcą płacić za idee, dobra i usługi, które pragną otrzymać. To jest podstawowe prawo bogactwa. Zawsze więc musisz pamiętać o usługach.
4. Podnieś samoocenę tak, żebyś potrafił doceniać siebie i to, co oferujesz. Przede wszystkim musisz uwierzyć, że jesteś kompetentnym terapeutą lub doradcą.
5. Powinieneś być przekonany o szczególnej wartości i unikalności tego, co masz do zaoferowania. Aby odnosić sukcesy, powinieneś doceniać również siebie, jak i czas, który inwestujesz w pracę.
6. Obowiązują cię wszystkie zasady, które dotyczą etyki psychoterapeuty lub księdza spowiednika. Klient musi się przy tobie czuć pewnie i bezpiecznie.
Wymagania szczególne:
Żeby zacząć odnosić sukcesy jako regreser, musisz przejść przez sporo sesji.
Celem pierwszych sesji jest doprowadzenie ludzi do stanu, kiedy sami będą mogli sobie robić sesje regresingu z przekonaniem, że nic ich nie przestraszy.
Musisz przeprowadzić przynajmniej 20 ludzi przez udane sesje i opanować autoregresing. Kiedy to zrobisz, nauczysz się niezwykle dużo.
Ludzie nawykli do pracy z energią lub terapeuci ze szkół terapii humanistycznych (np.: uzdrawiacze, jasnowidzący), mogą zostać dobrymi regreserami wcześniej. Innym ludziom potrzeba trzydziestu, a jeszcze innym stu sesji, by potrafili zapanować nad sytuacją.

1. Regreser przede wszystkim musi chcieć pomagać innym, nawet za cenę chwilowego „zabrudzenia się” cudzymi emocjami. Pomagając innym w pewnym stopniu „zbieramy” na siebie cudze negatywne wzorce, ale pożytek z tego jest taki, że cudze zanieczyszczenia mentalne wzmacniając nasze własne wydobywają je na jaw, dzięki czemu możemy stać się ich świadomi i pracować z nimi.
2. Mieć świadomość, a przynajmniej wierzyć, że natura człowieka jest pierwotnie czysta, dobra i niewinna, że można tę czystość wydobyć w wyniku uwolnienia się od urojeń, zaślepień, blokad mentalnych.
3. Pracować nad oczyszczaniem swego umysłu i podnoszeniem samoświadomości i samooceny.
4. Posiadać wiedzę z zakresu psychologii, mistyki i religioznawstwa lub takąż samowiedzę.
5. Uczestniczyć w grupowych i indywidualnych sesjach regresingu przez okres nabywania wprawy, samowiedzy i pewności w pracy z „klientem”.
6. Wykazać się samodzielnością w prowadzeniu zajęć i sesji w „trudnych” przypadkach.
7. Ufać Bogu i Jego pomocy w prowadzeniu sesji (ufać intuicji).
8. Przydatna jest zdolność jasnowidzenia, jasnosłyszenia, uzdrawiania za pomocą bioenergii. Zdolności te jednak często ujawniają się spontanicznie w wyniku stosowania odreagowań regresingowych i to już po kilku sesjach. Wykorzystując je z czystymi intencjami też można zarabiać.
9. Regreser po weryfikacji podpisuje umowę licencyjną, która uprawnia go do posługiwania się w reklamach znakiem i nazwą Regresing® i wnosi co roku opłatę licencyjną, której część jest przeznaczona na reklamowanie go oraz na zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Ktoś, kto oferuje fachowy regresing, na pewno jest wyjątkowy i cenny dla świata. Mało bowiem jest takich zawodów, które aż tak bardzo ułatwiają życie innym.
Teraz może ci się wydawać, że jako regreser jesteś Boskim prezentem dla ludzkości, ale nie bierz za to pieniędzy, dopóki inni ludzie też tak nie będą myśleć! Przede wszystkim nie wymagaj, by za twoje sukcesy płacili ludzie, którzy wcale nie widzą w tym swego interesu! Nie narzucaj się. Przyciągnij klientów, którzy doceniają regresing. Jeśli ich nie przyciągasz, to zapewne nie wierzysz albo w tę metodę, albo w siebie i swoje możliwości. Jeśli tak jest, to przeczytaj jeszcze raz ten artykuł i wyciągnij z niego wnioski dla siebie i dla dalszej pracy nad sobą.

tel. 33 4990096
kom. 502 714 484

w godz. 11.00-17.00

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Widok 1